नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

दोश्रो त्रैमासिक प्रगति

दोश्रो त्रैमासिक प्रगति (आ.ब.०८०।८१) Click here to download