नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

Notices

  • 2
    Mar 2020

    सम्झौता गर्न आउने वारे ।

    BIP/NCB/P69/076/77 to BIP/NCB/P72/076/77

    LOA