नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

Notices

  • 6
    Jul 2022

    सम्झौता गर्न आउने वारे ।

    BIP/NCB/P121/078/79 to BIP/NCB/P126/078/79

    LOA