नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

Notices

  • 14
    Jul 2022

    आसयको पत्र (नेपाल समाचार पत्र मिति २०७९।०३।३० मा प्रकाशित)

    BIP/NCB/P124/078/79 & BIP/NCB/P126/078/79
    LOI