नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

Notices

  • 24
    Feb 2020

    आसयको पत्र (नयाँ पत्रिका मिति २०७६।११।१२ मा प्रकाशित)

    BIP/NCB/P69/076/77 to BIP/NCB/P72/076/77 

    LOI