नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

बबई सिंचाइ आयोजना, वैदी, बर्दिया

Albums

Image Description

सिचाई शुल्क र व्यवस्थापन २ दिने तालिम (मझरा कुलो र बुढान कुलो)

2019
Read More
Image Description

Welcome Picture of Irrigation Secretary & D.G.

2019
Read More
Image Description

Welcome picture of New Project Director Madhukar Rana

2019
Read More
Image Description

Some picture of Retirement Kunjan Bhakta Shrestha, project director

2019
Read More